yeu thich 0
Chào mừng bạn đến với Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Công Nghiệp Phú Tài
yeu thich 0

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI (Phutaigas)

Địa chỉ: Số 272 Khu Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

Tel: 0225 3580 358 - Hotline: 0982 327 888

Web: http://phutaigas.net